Dihanje je eden ključnih dejavnikov, ali se bo ustno-obrazni del telesa razvijal pravilno in ima velik vpliv tudi na nastanek kariesa.

Simona Knific Vesel