V Sloveniji je možno roditi tudi doma, a ta možnost sistemsko (še) ni urejena. Posledica tega je, da je za postopke, za katere je v porodnišnici poskrbljeno med bivanjem v porodnišnici, treba poskrbeti posebej in v lastni režiji, kar pa žal včasih terja precej časa. Ta izredno koristen članek je za vas napisala samostojna babica Nina Radin.

Nina Radin

Rojstni list

Prijavo rojstva otroka ureja Zakon o matičnem registru (ZMatR), ki določa, da mora rojstvo otroka izven zdravstvenega zavoda v petnajstih dneh pristojnemu organu prijaviti otrokov oče, oziroma oseba, s katero mati živi ali mati, ko je za to zmožna. Če ti ne morejo prijaviti rojstva, lahko stori tudi druga oseba, ki je bila prisotna pri porodu ali je za rojstvo izvedela. Prijavi rojstva je potrebno priložiti tudi potrdilo o rojstvu.

Ko rodite doma, izda babica, ki je bila prisotna pri porodu, potrdilo o rojstvu otroka, zdravnik (v praksi je to po navadi ginekolog) pa potrdilo o nosečnosti, predvidenemu datumu poroda ter da je bila nosečnica tekom nosečnosti vodena v ambulanti.

Nekateri zdravniki potrdijo, da ženska ni več noseča, a to pomeni, da mora ženska osebno do ginekologa. S potrdilom babice in zdravnika oče na pristojnem Matičnem uradu prijavi rojstvo. Otrokovo ime je potrebno prijaviti najkasneje v tridesetih dneh od rojstva. Matični urad rojstni list pošlje po pošti (nekateri pa ga izdajo že ob prijavi).

Očetovski dopust

Na prijavo otroka v matični register je vezana pravica do koriščenja očetovskega dopusta. Ker lahko traja postopek prijave otroka po rojstvu doma več dni, je smiselno v naprej razmisliti, kako bo nova družinica nemoteno skupaj tudi prve dni (npr. koriščenje rednega dopusta, izrednega dopusta ob rojstvu otroka ali nadur).

Pregled novorojenčka in neonatalni presejalni testi

Za prvi pregled novorojenčka in neonatalne presejalne teste se je potrebno oglasiti pri izbranem pediatru in v porodnišnici. Če v vaši bližini deluje pediater zasebnik, ki naredi obiske tudi doma, lahko zdravnik prvi pregled novorojenčka opravi pri vas doma. To je najboljši možen način, saj je v prvih dneh po porodu bistveno, da imata mamica in otrok kar se da nemoteno možnost spoznavanja in navezovanja, vzpostavljanja dojenja in počitka. V kolikor to ni mogoče, novorojenčka peljete do zdravnika vi.

Prvi pregled novorojenčka lahko opravi vaš izbran pediater, ki vam ob tem izda tudi napotnico za neonatalne presejalne teste, ki jih nato opravite v porodnišnici. Druga možnost je, da očka pri pediatru dobi napotnico za pregled novorojenčka in neonatalne presejalne teste in oboje istočasno opravite v bližnji porodnišnici. V tem primeru porabite praviloma manj časa, hkrati pa z novorojenčkom ne hodite v ambulanto, kjer je povečana možnost za prenos različnih okužb (marsikje pediatri nimajo ločenih čakalnic za zdrave in bolne otroke). Za neonatalne presejalne teste mora biti novorojenček star vsaj 48 ur.

Rhd negativne nosečnice

Največ komplikacij pri porodu doma imajo Rhd negativne porodnice, saj se v praksi izkaže, da naročilnice za krvne preiskave ni vedno enostavno dobiti.
Rhd negativni porodnici se po porodu venozno odvzame kri, novorojenčkovo pa iz popkovnice – vse to z namenom, da dobi mama RhD pozitivnega otroka v 72 urah po porodu imunoglobulin anti D (Rhesonativ ali Rhophylac).

Naročilnico za preiskave mora izdati zdravnik, zato je smiselno, da ženska pred porodom zdravnika seznani z namero, da bo rodila doma in pridobi naročilnici za krvne preiskave zase (ICT) in novorojenčka (določitev krvne skupine in Rh faktorja). Nekateri zdravniki naročilnice za krvne preiskave ne želijo izdati, v skrajnem primeru to pomeni tudi scenarij, ko je ženska urgentno sprejeta v porodnišnico.

Zavarovanje novorojenčka

Zdravstveno zavarovanje morajo starši po rojstvu otroka urediti sami v 60 dneh. V tem času lahko otrok zdravstvene storitve koristi na zavarovanje enega od staršev. V tem času mora eden od njiju izpolnjen obrazec odnesti na območno enoto ali izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in otroku urediti zdravstveno zavarovanje. Če za novorojenčka še nimate številke EMŠO, ker še niste prejeli rojstnega lista, se ob prijavi zavarovanja na obrazec vpiše le datum otrokovega rojstva.

Za otroka, o katerem so podatki o rojstvu vpisani v slovenski matični register, bo ZZZS sam pridobil te podatke, enako bo storil pri preverjanju podatkov o stalnem prebivališču. Otroci ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj se zanje vse zdravstvene storitve krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po oddaji vloge boste nato otrokovo zdravstveno kartico prejeli na dom v 14 dneh. Postopek je enak, če rodite v porodnišnici ali doma.

Davčna številka

Davčna številka novorojenčka s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji bo na Finančni upravi RS v davčni register vpisana po uradni dolžnosti. Staršem ni potrebno za to narediti popolnoma nič, saj bo finančni urad davčno številko novorojenčku dodeli samoiniciativno. Potrdilo o davčni številki bodo iz davčnega urada staršem poslali po pošti (približno v mesecu dni po prijavi rojstva). Postopek je enak, če rodite v porodnišnici ali doma.

V letošnjem letu je bila na ministrstvu za zdravje ustanovljena skupina za pripravo predloga za pravno in organizacijsko ureditev poroda na domu, zato imamo razlog, da verjamemo, da bodo vsaj nekateri od opisanih postopkov v prihodnosti, v dobro družin z novorojenčki, rojenimi v domačem okolju, še poenostavljeni.