S sesanjem se dojenčki pomirjajo, uspavajo, hranijo in povezujejo z mamo. V tem smislu je sesanje življenskega pomena.

Jasna Trapečar Pavšič / www.svetovalnica-jasna.si