Toliko, kolikor je na svetu otrok, toliko je načinov dojenja. In toliko je različnih tehnik, kako se bodo najedli in koliko časa bodo za to potrebovali. Če je otrok pravilno pristavljen in če napreduje po svoji krivulji, potem je lahko tudi pet minut dovolj in tudi ena ura ni napačna.

Marina Popović Frangež