Ko zaradi smrti otroka ostaneš »gol« pred svetom in samim seboj