Ne slepimo se, pri porodu lahko vedno pride do zapletov. Tudi do smrti. Zakaj ženske torej silijo iz porodnišnic, saj nismo v srednjem veku?

Urška Repnik

No, v srednjem veku so ženske rojevale doma. Ker pa je bila zaradi nizkega življenjskega standarda, pomanjkanja higiene in slabe prehrane smrtnost tako mater kot otrok izredno visoka, je premik v porodnišnice pomenil velik uspeh. Toda življenjski standard se je izboljšal, higiena prav tako, v današnjem času imamo možnost izbirati organsko prehrano. Statistično gledano – in tudi glede na raziskave – ni za zdrave nosečnice porod doma nič manj varen kot tisti v porodnišnici.

Ampak – tako hitro lahko do česa pride!

Da, res je, izredno hitro. Do zastoja ramen, krvavitev. Nujno je vedeti, da za porod doma niso primerne kar vse ženske, ki si tega želijo. Z izbrano babico se nosečnice temeljito pogovorijo o svoji in družinski anamnezi. Doma rodijo samo povsem zdrave ženske brez tveganj, ki bi lahko pomenila zaplete pri porodu ali bi nakazovala na morebitne težave novorojenčka (genetske bolezni, okužba mame z določenimi virusi in bakterijami z možnostjo prenosa na otroka). S slovenskimi babicami tako ne morejo roditi ženske, ki so imele predhodni carski rez, nosečnice, katerih otrok je v medenični vstavi oziroma, ki nosijo več plodov.

Izkušene babice pri porodu doma odreagirajo hitro, že ob samem sumu, da porod ne poteka tako, kot bi moral. Ker nosijo veliko odgovornost, si ne morejo privoščiti tako dolgega čakanja na ukrepe kot v porodnišnici, kjer imajo operacijsko dvorano povsem blizu. S tem poleg ženske zaščitijo tudi sebe in tako se pri porodih doma kvečjemu zgodi kak transfer v porodnišnico preveč kot premalo. Hkrati pozabljamo, da do zapletov v porodnišnici pogosto prihaja tudi zaradi pretirane medikalizacije nepatoloških nosečnosti, zaradi hitenja, pritiskov, uporabe pospeševalcev poroda ali blažilcev bolečine, zaradi prepovedi gibanja in omejevanja hrane in pijače.

In – da, odgovornost pri porodu doma nosita ženska in babica. In tej odgovornosti se babice izognejo mnogo težje kot zaposleni v porodnišnici, ki jih varuje sistem, ki v resnici redko odgovarja za storjene napake. Razburjanje na račun odgovornosti je torej povsem odveč. Za porod doma se odločajo ženske, ki se v polnosti zavedajo nepredvidljivosti in razsežnosti poroda in teže lastne odločitve. Take torej, razlaga porodničarka iz Celovca, Tadeja Schulz, dr. med, ki imajo povsem realna pričakovanja glede poroda. In, zanimivo, ker se za porod doma v Avstriji lahko svobodno odločajo, se jih za to odloči relativno malo. Je pa pri njih povsem normalen tudi ambulantni porod (ko ženska zapusti porodnišnico takoj po porodu, brez hospitalizacije na poporodnem oddelku), zato prihaja v njihovo kliniko rojevat tudi ogromno Slovenk, ker je sistem tam bolj liberalen. Pripeljejo lahko svojo babico, imajo povsem prosto izbiro glede uporabe posteljice, spodbujajo jih k čim bolj fiziološkemu in naravnemu porodu, kjer je osebje opazovalec, ne skorajda glavni akter pri porodu. V tujini torej porodnišnice s porodnicami sodelujejo in iščejo načine, kako jim priti bliže. Pri nas sistem še vedno močno brani svojo trdnjavo, zgrajeno na ostankih socializma. Če lahko, mirno rečemo, da se po slovenskih porodnišnicah stanje glede fiziološkega poroda izredno izboljšuje, tega za ambulantne porode in porode doma ne moremo trditi.

Za porode doma se odločajo nerazgledane alternativke, ki niti pomislijo ne na otroka!

Pravzaprav to ne drži. Statistično gledano se za porod doma odločajo bolj informirane ženske z višjo izobrazbo in odločitev je posledica veliko znanja, ki ga pridobivajo tekom nosečnosti – in ne posledica nerazgledanosti. Odločitev za porod doma ni egoistična, ampak vedno pretehtana skupaj z babico.

To je tudi zmagovalna formula za varen porod, pravi dr. Schulz. Za porod doma je primerna ženska, ki ve, v kaj se spušča, je pripravljena in dobro informirana, in ki ima ob sebi pravo in usposobljeno osebo, ki dobro sodeluje s sistemom oziroma lokalno porodnišnico. V takem primeru porod doma ni nevaren.

Zdrava nosečnica naj rojeva v podpornem okolju, v katerem se dobro počuti!

Tiste, ki se varno počutijo zgolj v porodnišnici ob pristonosti zdravnika in aparatov, naj rojevajo tam! Niso pa vse take. Tudi na drugi strani oble, na Novi Zelandiji, precej žensk rojeva doma, je za naš portal povedala dipl. babica Mateja Kusterle, ki je tam preživela trimesečno izpopolnjevanje in je spremljala tudi porode doma. Tam uživajo babice podporo sistema, zato so lahko v svojih odločitvah suverene in nudijo kvalitetnejšo podporo in storitve. S seboj imajo tudi ustrezna zdravila in pripomočke za nujno pomoč mami in novorojenčku: kisik, zdravila, syntocinon, saturator. Če tega ni, potem je porod hitro lahko zares ne-varen, zato nikakor ne smemo pristajati na to, da babicam to odvzemamo. Dobro opremljene babice, ki uživajo podporo sistema in zaupanje mam, so ključ do varnih porodov.

Na Novi Zelandiji je premišljevanje glede poroda doma je legitimno in povsem normalno, odločitev pa je sprejeta tako na podlagi želje, ki izhaja iz ženske, kot tudi mnenja oz. pristanka babice, ki spremlja žensko že tekom nosečnosti in lahko presodi, ali je nosečnica za to res primerna – tako s fizičnega kot psihološkega vidika. Za to je potrebna kontinuirana oskrba, ki zmanjša število tveganj. Tak babiški model pomeni, da izbrana babica spremlja  žensko tako v nosečnosti kot med porodom in tudi v času po porodu. Sama izvede potrebne teste, izpolni dokumentacijo in ureja papirologijo. O ne-urejenosti tega področja v Sloveniji si lahko preberete članek na sledeči povezavi https://veva.si/dokumentacija-postopki-po-porodu-doma/

In če do zapletov vendarle pride?

Kot rečeno – babice ukrepajo hitro. Ker pa zadeve pri nas niso sistemsko urejene, so babice, ki spremljajo porode doma v Sloveniji, v precepu, kaj narediti, ko pride do zapletov. Moralno in etično so zavezane k pomoči ženski, hkrati s porodnišnicami ne sodelujejo in v zdravstvu nimajo podpore. Ko torej opravijo transfer ženske v porodnišnico, niso povabljene k porodu kot pomemben člen, ki bi lahko ponudil ogromno informacij o stanju porodnice in tako olajšal delo, ampak ostanejo pred vrati. Nekatere se zaradi navzkrižja interesov ali neurejenih pravnih podlag izogibajo celo samemu stiku z osebjem, prišlo je tudi do tega, da je babica žensko po transportu pustila samo pred porodnišnico. In v vsakem primeru, v zadnjem pa sploh, najkrajše potegnejo ženske, ki rojevajo.

Statistično dejstvo je, da okoli 90% nosečnosti poteka brez zapletov. Ženska, ki je zdrava, praviloma ne bo imela večjih težav pri porodu. Jasno, porodi, kjer se pričakujejo zapleti, sodijo v porodnišnico. Vse ostale nosečnice lahko enako varno rodijo tako doma kot tudi v porodnišnici.

Je porod doma nevarnejši od porodnišničnega? Ne. Je porod doma lahko bolj fiziološki, brez intervencij, žensko osrediščen in miren? Zagotovo. In če ima babica pri tem na voljo vse potrebne pripomočke, hkrati pa je mirna, ker je ne skrbijo komplikacije ob morebitnem transportu, je porod doma prav zares lahko izpopolnjujoč, lep in predvsem – varen.