V času, ki ga je zaznamoval virus Covid-19, smo v Sloveniji priča zaskrbljujočemu zmanjšanju pravic žensk med porodom. Navkljub jasnim priporočilom uglednih tujih organizacij se je v porodnišnicah zmanjšala ali celo ukinila možnost prisostvovanja bližnjih oseb med porodom

Nina Radin / www.babicanina.si