Vpliv poroda na življenje

Kako štiri faze poroda vplivajo na naše dojemanje sveta