Le doma se resnično lahko počuti, da je ona tista, ki določa, kako se bo obnašala med porodom. V podpornem domačem okolju je porod lažji in krajši. Tudi poporodna depresija je manj pogosta, v veliki meri zato, ker pomemben življenjski dogodek ni umetno prekinjen in voden, mama in otrok pa ostaneta ves čas skupaj.

Renata Kocbek Mikložič