Neuspešno črpanje lahko predstavlja stres, nervozo in je lahko povod za mišljenje, da mama nima (dovolj) mleka in torej ne more dojiti.

Urška Repnik