Zaveznika zdravja otrok in tista, ki ščitita otroke pred pojavom sodobnih kroničnih bolezni otrok, sta zdrava prehrana in izbira življenjskega sloga. Zavezniki niso le prehrana, ki mu jo nudimo, pač pa vse to, kar vključimo v otrokovo življenje z namenom krepitve notranje obrambe (koristne bakterije, sonce, čista, neoporečna, sveža voda, svež zrak).

Renata Kocbek Mikložič